Mission Zéro Carbone Minett Mash-Up: De Podcast Naturlab: Pedagogesch Aktivitéiten Gratis Uebst aus de Minetter Bongerten
image image
quote quote

Naturlab: Pedagogesch Aktivitéiten

Entdeckt déi pedagogesch Aktivitéiten, déi mer am Kader vum

Minett Natur an Ëmwelt LéierLab (MiNELL) ubidden.

 

Schoulklassen

 

De ganze Programm

 

Léierpersonal

 

De ganze Programm

 

Erwuessener

 

De ganze Programm

 

De MiNELL-Programm gëtt iwwer de Fonds National de la Recherche finanzéiert