Job-Contact Mission Zéro Carbone Minett Mash-Up: De Podcast Naturlab: Pedagogesch Aktivitéiten Gratis Uebst aus de Minetter Bongerten
quote quote

Eis Regioun entdecken

image image

Wat kann een ënnerhuelen?

Entdeckt déi grouss touristesch Offer vum Lëtzebuerger Süden an de Beräicher Kultur, Sport a Fräizäitaktivitéiten.

VisitMinett.lu

Dat industriellt Ierwen entdecken

D'Minett UNESCO Biosphere huet eng Abberzuel un industrielle Sitten ze bidden, déi deels haut touristesch genotzt ginn.

cnci.lu

Lokal Produite kafen

Konsuméiert aneschters mat eise lokalen, saisonalen a gesonde Produiten, wéi Beetebuerger Hunneg oder Rëndsfleesch vum Limousin-Rand aus dem Käldall.

letzshop.lu
map map
turists turists
map