TUTTI FRUTTI BEYOUTHSPHERE FORUM 2022
arrow
quote quote

Impressions of the “Geoheritage Day”

Wéi kënnt d’Eisen an de Buedem?

Nidderkuer – Giele Botter – Guide: Robert Weis (‘naturmusée’)

A Jurassic Walk

Rëmeleng – Huttbierg – Guide: Ben Thuy (‘naturmusée’)

Les récifs coralliens de Rumelange

Rëmeleng – Carrière Cimalux – Guide: Prof. Bernard Lathuilière (Université de Lorraine, Nancy)